Aannamebeleid vrijwilligers

Het aannamebeleid voor trainers/vrijwilligers bestaat uit verschillende onderdelen waardoor wij als vereniging een beeld krijgen van de trainers/vrijwilligers die een functie binnen de vereniging (gaan) vervullen.
Wij willen natuurlijk dat de sporters binnen onze vereniging in veilige handen zijn. Daarom nemen wij één of meerdere van onderstaande stappen met het aannemen van trainers/vrijwilligers.

– Houden van een kennismakingsgesprek;
– Checken van referenties (o.a. de vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);
– Een VOG aanvragen (elke 3-5 jaar herhalen);
– We maken de begeleider lid van de bond en als dat niet kan, laten we de trainer een VOT  (Verklaringonderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het    tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte;
– Maak de begeleider bekend met gedragsregels.