Reglement

Inschrijving

 • De inschrijving van een team is pas geldig na invullen van een inschrijfformulier en betalen van het verschuldigde inschrijfgeld.
 • Restitutie van het inschrijfgeld is in geen geval mogelijk.

Aansprakelijkheid

 • Volleybalvereniging Oikos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, vermissing of lichamelijk letsel in welke vorm dan ook, ontstaan voor, tijdens of na het toernooi.

Melden

 • Alle teams dienen zich voor het begin van de wedstrijden te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Dit kan op de zaterdag vanaf 9.30 uur en op de zondag vanaf 10.00 uur. De wedstrijden starten resp. om 10.00u en 10.30u.
 • De teams dienen 5 minuten voor het begin van hun wedstrijd bij hun speelveld aanwezig te zijn. Zij worden daartoe tijdig opgeroepen via de geluidsinstallatie. Indien de wedstrijd 5 minuten na de tweede oproep nog niet begonnen is, kan de scheidsrechter de wedstrijd verloren verklaren voor de ploeg die niet, of niet volledig aanwezig is. Het toernooi kan op zaterdag uitlopen tot +/- 19.00 uur. Op zondag tot +/- 16.00 uur.

Dames / Heren 3×3

 • Er worden twee sets gespeeld. Een set wordt gespeeld tot 20 punten met een verschil van minstens 2 punten.
 • Een tactische bal mag alleen met de vuist, of met twee handen bovenhands gespeeld worden.
 • De afmetingen van een speelveld bedragen 7 x 14 meter.
 • De competitie wordt gespeeld met 3 spe(e)l(st)ers in het veld.

Mix Recreatief 6×6

 • Er wordt gespeeld volgens de regels en reglementen die bij volleybal gebruikelijk zijn.
 • Met betrekking tot de telling van punten e.d. wordt conform de NeVoBo regels gespeeld. Dus ralleypointsysteem.
 • In de poules gaan alle wedstrijden over twee sets. Iedere gewonnen set levert een wedstrijdpunt op. Poulewinnaar is die ploeg, die de meeste wedstrijdpunten heeft behaald. Bij gelijke stand beslist het saldo voor en tegen. Een set gaat over 25 punten, met een verschil van minstens 2 punten. Bij gelijk puntentotaal en setsaldo wordt er in de poules via loting een winnaar bepaald. In de finale en de wedstrijd om de 3e en 4e plaats, wordt er bij een 1-1 stand in sets, een 3e set gespeeld volgens het ralleypointsysteem tot de 15.
 • In de categorie recreatief laag zijn maximaal 2 NeVoBo spelers toegestaan per team.

Arbitrage

 • Ieder team levert een scheidsrechter en een teller per aangewezen wedstrijd.
 • Op beslissingen van de scheidsrechter is geen beroep mogelijk; protesten worden niet in behandeling genomen.

Wedstrijdleiding

 • De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om de poule-indeling of het wedstrijdschema te wijzigen.
 • Deelnemers en andere aanwezigen bij dit toernooi dienen zich te richten naar de aanwijzingen van de wedstrijdleiding.
 • In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.