Contributie en gedragsregels

Voor de contributiegelden, klik op onderstaande link:

Contributiegelden 2015-2016

De onderstaande gedragsregels gelden binnen VC Oikos. Iedereen dient hiervan op de hoogte te zijn:

Algemene gedragsregels VC Oikos

Gedragsregels jeugd