Vacatures

Per 1 juli 2016 komt de functie van secretaris vrij. Geïnteresseerden worden verzocht zo spoedig mogelijk een mailtje te sturen naar secretariaat@vcoikos.nl. Op deze manier kan tijdig worden begonnen met het inwerken van de nieuwe secretaris.
De taakomschrijving voor de secretaris van Oikos ziet er als volgt uit:

Taken secretaris Oikos:

  • Notuleren bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen;
  • In samenspraak met voorzitter de agenda voor bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen opstellen; agenda’s verzenden naar bestuur c.q. leden;
  • Overleggen met voorzitter/penningmeester over voorkomende zaken, die directe afhandeling vragen;
  • Binnenkomende post/mail doorsturen naar de juiste personen en indien nodig beantwoorden;
  • Archief bijhouden, zowel digitaal als papieren archief;
  • Opstellen vergaderschema;
  • Voeren van correspondentie naar aanleiding van wat in bestuursvergaderingen en in andere overlegvormen besproken wordt;
  • Opstellen correspondentielijst t.b.v. bestuur;
  • Eerste contactpersoon zijn voor potentiële nieuwe leden c.q. hun ouders;
  • Opstellen jaarplanning (samen met andere bestuursleden).