Vertrouwenspersoon

Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid, trainer, coördinator, scheidsrechter, ouder/voogd van een jeugdlid, commissie- en/of bestuurslid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan. Meestal kunnen deze onderwerpen heel goed worden besproken met een trainer/coach, coördinator, bestuurslid of zelfs de oudercommissie.

In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen kan een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon de helpende hand bieden. Deze vormt een soort filterfunctie richting het bestuur.

VC Oikos beschikt over een vertrouwenscontactpersoon.
Bij meldingen wordt samen met deze vertrouwenscontactpersoon een ‘plan van aanpak’ opgesteld. Eventuele maatregelen en/of disciplinaire straffen zijn een zaak van het hoofdbestuur, niet van de vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en zal alles wat hem of haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen. De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen die op enig moment van mening is dat een bepaald onderwerp binnen VC Oikos onder de aandacht gebracht dient te worden. Het beleid t.a.v. gedrag, normen en waarden is een directe verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van VC Oikos.

. De vertrouwenscontactpersoon heeft hierbij een adviserende en maatschappelijke taak.

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon voor de navolgende onderwerpen benaderen:

–          seksuele intimidatie

–          plagen/pesten/discriminatie

–          alcohol en/of drugsmisbruik

–          verbaal en non-verbaal geweld

–          diefstal en/of vernielingen

–          familiezaken (denk aan financieel moeilijke positie)

In ernstige gevallen is het mogelijk dat de politie of andere instanties hierin betrokken kunnen worden.

Belangrijk:
Alle situaties/gebeurtenissen, die raakvlakken hebben met bovenstaande onderwerpen, dienen binnen de sporthal te zijn gebeurd en/of bij andere verenigingen of locaties, waarbij eigen leden, trainers, coördinatoren, scheidsrechters, ouders/voogd van jeugdleden en commissie- en bestuursleden betrokken zijn en waarbij de activiteit is georganiseerd door VC Oikos. Activiteiten kunnen zijn: trainingen, wedstrijden, toernooien, kamp, uitstapjes, e.d.

Voorkomen is beter dan genezen, dus aarzel niet langer om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon, als er zich zulke situaties voordoen of hebben voorgedaan en gerelateerd zijn aan de bovenstaande onderwerpen.

Wil je liever anoniem een melding doen bij iemand buiten de vereniging dan kan dit altijd bij de NOC*NSF (hulplijn seksuele intimidatie), telnr 0900 202 5590Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 22 uur (10 cent per minuut).

De vertrouwenscontactpersoon voor VC Oikos is:

Ilse Hakvoort

Langen Dries 14

6049KS Herten.
Tel: 06-20557156
ilsehakvoort1802@gmail.com

Gedragsregels seksuele intimidatie

Folders seksuele intimidatie jeugd

Folders seksuele intimidatie ouders

Folders seksuele intimidatie sporters

Folders seksuele intimidatie trainers