Vrienden worden

Vriend van VC Oikos

Als vriend van VC Oikos ondersteunt u de volleybalsport in Roermond en VC Oikos in het bijzonder. Dit waarderen wij zeer. Met uw steun kan VC Oikos enerzijds haar leden hun sportieve ambitie laten uitoefenen en anderzijds diverse verenigingsactiviteiten, zoals een jeugdkamp, organiseren. Deze activiteiten hebben wij nodig om Oikos een bruisende vereniging te laten blijven.

Vriend van VC Oikos als bedrijf zijnde houdt in dat naam van uw bedrijf of het logo vermeld wordt op het sponsorbord ‘Vrienden van VC Oikos’. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw bedrijfsnaam of het logo te vermelden op onze website.

Vriend van VC Oikos als individu of familie houdt in dat naam van uzelf of de familienaam op het sponsorbord VC Oikos vermeld wordt.

Heeft u belangstelling om vriend van VC Oikos te worden of heeft u vragen hierover dan kunt u altijd terecht bij onze sponsorcommissie door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen naar sponsoring@vcoikos.nl.

Alvast bedankt namens VC Oikos,

De heer L. Valkenburg

Sponsorcommissie VC Oikos

Bedrijfsnaam (verplicht)

Contactpersoon (verplicht)

Email (verplicht)

Telefoon nummer (verplicht)

Opmerkingen